Tankfarma surowców chemicznych

Tankfarma surowców chemicznych

AUTOMATYZACJA LINII ROZŁADUNKU, MAGAZYNOWANIA I DOZOWANIA NA PRODUKCJĘ SKŁADNIKÓW CHEMICZNYCH

Zadanie polegało na kompleksowym zaprojektowaniu i realizacji instalacji AKPiA oraz instalacji zasilającej magazynu surowców chemicznych. Wdrożenie było realizowane na zasadzie podwykonawstwa firmy wykonującej część technologiczną instalacji, z uwzględnieniem wymogów technologicznych procesu.

Zakres prac:

  • projekt procesowej instalacji elektrycznej i AKPiA
  • projekt redundowanego systemu sterowań
  • projekt systemu zasilania, w tym zasilania rezerwowego AZR
  • oprogramowanie systemu sterowań HMI procesu
  • prefabrykacja ciągu szaf AKP
  • montaż tras kablowych z zachowaniem separacji sygnałów, zasilań i komunikacji
  • prowadzenie kabli i przewodów
  • kompleksowe uruchomienia obiektowe, systemowe

Inwestycja w tankfarmę pozwoliła nam na uruchomienie produkcji zupełnie nowego produktu, który do tej pory kupowaliśmy na zewnątrz.

Zakład chemiczny na Dolnym Śląsku

Opis wdrożenia:

Instalacja oparta na sterowniku redundowanym z automatycznym przełączaniem pracy między sterownikami w razie awarii samego sterownika lub wystąpienia przerw w zasilaniu.
Kluczowe elementy linii – system sterowań oparty na sterownikach oraz napędach falownikowych Allen Bradley.