Reklamacje

Serwis gwarancyjny

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu obsługi zgłoszeń serwisowych, w tym w szczególności rozróżnienie zgłoszenia serwisowego reklamacyjnego zasadnego (bezpłatnego) i niezasadnego (płatnego) opisane są w regulaminie do pobrania poniżej:

Zgłoszenie reklamacyjne może być złożone w formularzu poniżej lub wysłane na adres mailowy reklamacje@controltec.com.pl . Zgłoszenie uznawane jest za skuteczne w przypadku przesłania niezbędnych danych zgodnych z załączonym formularzem (pobierz formularz) i otrzymania automatycznej mailowej informacji zwrotnej.

Uwaga!
W przypadku wyrobów objętych niestandardową gwarancją ControlTec sp. z o. o. (na podstawie pisemnych ustaleń umownych wykraczających poza regulamin standardowej usługi reklamacyjnej, w szczególności inny niż opisany w regulaminie czas reakcji na zgłoszenie serwisowe), zgłoszenie mailowe lub wysłanie informacji poprzez formularz zgłoszeniowy może być niewystarczające. W powyższym przypadku należy stosować się do procedury niestandardowego zgłaszania reklamacyjnego ustalonego umownie pomiędzy stronami.

Formularz zgłoszenia reklamacyjnego


  Wskazówka: nazwa z tabliczki znamionowej w przypadku dostarczonej maszyny lub opis na dostarczanej przez Controltec szafie automatyki lub nazwa z przekazanej dokumentacji projektowej

  Zaznacz, jeżeli:
  nazwa firmy zgłaszającej jest tożsama z nazwą zakładu, w której znajduje się wyrób

  Zaznacz, jeżeli:
  wyrób znajduje się pod adresem firmy zgłaszającej


  Wskazówka: wypisać co nie działa prawidłowo; jakie są objawy, skutki nieprawidłowego funkcjonowania, w jakich warunkach występuje nieprawidłowe funkcjonowanie wyrobu.


  Maksymalny dopuszczalny rozmiar pojedynczego pliku wynosi 5 MB. Akceptowalne są następujące rozszerzenia plików: .jpg .jpeg .png .avi .mov .mp4 .wmv

  Administratorem danych osobowych jest firma ControlTec Sp. z o.o. (50-512 Wrocław, ul. Tarnogajska 11-13). Dane wpisane w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu realizacji usługi serwisowej.